Lucas 14 statenvertaling

Lukas 14 - Nieuwe Testament - Statenvertaling onlin

Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het heilig evangelie naar de beschrijving van Lukas ; hoofdstuk 14. Statenvertaling online - bijbel en kunst Hoofdstuk 14 van Lukas uit de Herziene Statenvertaling. 1 En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten 14 Ere zij God in de hoogste hemelen, Statenvertaling online - bijbel en kunst. Dit hoofdstuk bevat de nauwkeurigste beschrijving van de geboorte van Jezus. Het.

Lucas 14:23 Entonces el señor le respondió: Ve por los caminos y las veredas, y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Read verse in Nueva Versión Internaciona Lucas 14:7-14 Y comenzó a referir una parábola a los invitados, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles: Cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más.. Lucas 14 - Een feestmaal op sabbat Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een maaltijd w.. Statenvertaling (editie. Lucas 14:13-14 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 13 Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; 14 y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos Lucas 14:12-14 Nueva Versión Internacional (NVI). 12 También dijo Jesús al que lo había invitado: ―Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; no sea que ellos, a su vez, te inviten y así seas recompensado

Hoofdstuk 15 van Lukas uit de Herziene Statenvertaling. Stichting Herziening Statenvertaling De verstaanbaarheid van de Statenvertaling vergroten. 14 En toen hij. salut a tous je fais des videos TV MLP Saison 6 abonnez vou Sometimes olive oil is a symbol for healing by means of a miracle (see James 5.14). and bandaged them. Then he put him on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him *ABAIXO LINK PARA A PLAYLIST: LEITURA DA BÍBLIA - EVANGELHOS - LUCAS* https://www.youtube.com/playlist?list=PLGfMTXLVGFhKOW62vzhiAq3dxCkojNz3z Michel, Canal.

Lukas 14 Stichting Herziene Statenvertaling

 • Opvallend is dat Lucas in het andere dodenopwekkingsverhaal (8,40-56) wel ἔ gebruikt (8,54), maar niet in 7,14. Mijn stelling: Lucas gebruikt hier met opzet een andere werkwoordsvorm, met een andere betekenis dan in 8,54
 • IRR0139 2008-- LCCC-Booking Summary Lucas Count
 • Bibles on the internet in various languages. Last update of the program: 1-11-201
 • gsdag (25 jaar cantorij) Zingt een nieuw lied Psalm 98 en Efese 5:14b-21 24 oktober Een unieke kans Lukas 18:9-14 17 oktober Een vraag van ons- een vraag van God Lucas 18:1-8 3 oktober startzondag Op Adem.
 • The Statenvertaling (Dutch: [ˈstaːtən.vərˌtaːlɪŋ], States Translation) or Statenbijbel (States Bible) was the first translation of the Bible from the original Hebrew, Aramaic and Greek languages to Dutch, ordered by the government of the Protestant Dutch Republic and first published in 1637
 • Nebuchadnezzar is a colour monotype print with additions in ink and Kenneth Clark identified the earlier image as a book illustration of a werewolf by Lucas.

Lukas 2 - Nieuwe Testament - statenvertaling

 1. Lucas 14 - Jezus eet bij een farizeeër Jezus maakt een man beter op sabbat Op een dag ging Jezus naar het huis van een belangrijke fa.. Statenvertaling (editie.
 2. The Statenvertaling (Dutch: , States Translation) or Statenbijbel (States Bible) was the first translation of the Bible from the original Hebrew, Aramaic and Greek languages to Dutch, ordered by the government of the Protestant Dutch Republic and first published in 1637
 3. Om inzicht in het Kerstverhaal te krijgen, moeten we een ander verhaal lezen waar hetzelfde Griekse woord 'kataluma' dat hier vertaald wordt met herberg, gebruikt wordt. Het woord komt in Lukas 22:11 en Markus 14:14 voor. Het Griekse woord 'kataluma' wordt in de Statenvertaling vertaald met 'eetzaal'. Dat is hetzelfde als gemeenschappelijke ruimte
 4. Herziene Statenvertaling; Nieuwe Bijbelvertaling kunnen wij wel ophouden Hem bekend te maken, dan is het zinloos in Hem te geloven (1 Korinthiërs 15:14)..

Het Bijbelboek Lukas. Lukas Het boek Lukas is het 42 e boek en bevat 1151 verzen in 24 hoofdstukken. Daarin komen 134 titels voor Lukas 1:1-80. Inleiding ; Nademaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomen zekerheid hebben Zoon van God: (Lucas 1:35; Johannes 1:49) - Jezus is de eniggeboren Zoon van de Vader (Johannes 1:14; NGB- en Statenvertaling). De term Zoon van God wordt 42 keer gebruikt in het Nieuwe Testament en bevestigt de Goddelijkheid van Christus Vergelijk Jesaja 61:1 met Lucas 4:14-19 om te zien dat de Zoon hier het woord heeft. Matteüs 3:16-17 beschrijft de doop van Jezus. We zien in deze beschrijving hoe God de Heilige Geest neerdaalt op God de Zoon, terwijl God de Vader Zijn vreugde over de Zoon uitspreekt Nico Riemersma, Den Haag Geduld dat ruimte biedt Over makrothumeô in Lucas 18:7 In de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de vasthoudende weduwe (Lucas 18:1-8) stelt het tweede deel van vers 7 de uitleggers voor de nodige problemen.1 Er is allereerst het probleem van de betekenis van het werkwoord makrothumeô, maar er is ook de vraag naar de relatie met het eerste deel van de zin

Vandaag: De aanbidding van het gouden kalf - Nicolas Poussin https://www. statenvertaling.net/kunst/grootbee ld/269.html pic.twitter.com/8o3B41dxw Antonius Walaeus (Antoine de Waele, Lucas Trelcatius, He was a New Testament and Apocrypha translator for the Statenvertaling,. Read our Bible verse of the day! Everyday an inspiring Bible verse on the website, in your mailbox, on facebook and twitter

Video: Lucas 14:23 - NVI - Entonces el señor le respondió: Ve por

Lucas 14:7-14 - BLA - Read and Study the Bible Onlin

 • Lucas 14 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel
 • Bible Gateway passage: Lucas 14:13-14 - Reina-Valera 196
 • Lucas 14:12-14 NVI - También dijo Jesús al que lo había
 • Lukas 15 Stichting Herziene Statenvertaling
 • Lucas 14 TV - YouTub

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *